Skupina relativistické astrofyziky

působí na Astronomickém ústavu Akademie věd ČR. Zabýváme se projevy silné gravitace v astronomických objektech: černé díry a neutronové hvězdy jsou kosmická tělesa s extrémně silnou přitažlivostí, k jejímuž popisu je nezbytná Einsteinova obecná teorie relativity.