Konference
Vesmír pro lidstvo

Datum: 22. října 2019
Čas: 9:30
Místo: Geofyzikální ústav AV ČR, Boční II 1401, Praha 4

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Výzkumný program Akademie věd Strategie AV 21 VP 16 VESMÍR PRO LIDSTVO je zaměřen na posílení spolupráce mezi vědeckou komunitou a technickými týmy při vývoji a testování nových technologií kosmického výzkumu. Program se zaměřuje na vývoj vědeckých družicových přístrojů určených ke zkoumání vesmíru, zahrnující výzkum Slunce, Země, sluneční soustavy i astronomická pozorování, která jsou klíčovým prvkem na cestě k hlubšímu porozumění fyzikální podstatě hmoty. Důraz je kladen i na transfer získaných technologií do aplikační sféry a na podporu inovačního technologického průmyslu, který je na kosmický výzkum navázán. Témata programu zahrnují účast na významných misí Evropské kosmické agentury ESA, jako jsou evropská vesmírné mise ke Slunci Solar Orbiter, velká rentgenová observatoř Athena, mise k ledovým měsícům Jupitera JUICE a mnoho dalších. Více informací naleznete na webových stránkách www.vesmirprolidstvo.cz.

Program setkání bude zahrnovat prezentace za jednotlivá řešená témata v rámci výzkumného programu. Prostor bude dán i dalším zájemcům, například ze strany průmyslu se zájmem o spolupráci, i diskuzi ohledně dalšího směřování programu. Účastníci mohou návrhy svých přednášek podat prostřednictvím registračního formuláře nejpozději do 10. října.

Na setkání jsou srdečně zváni všichni řešitelé programu VP 16, zástupci státní, akademické i průmyslové sféry se zájmem o kosmické technologie.

 

PROGRAM

<------> <------><------> <------><------> <------> <-->
9:30 Zahájení
9:35 – 10:00 Novinky VP 16 Vesmír pro lidstvo (J. Svoboda)
Část I: Aktuality od řešitelů výzkumných témat
10:00 – 10:15 Evropská vesmírná mise ke Slunci (P. Heinzel)
10:15 – 10:30 Mars a Jupiter – Evropské vesmírné cíle pro 21. století (O. Santolík)
10:30 – 10:45 Ionosferické jevy nad bouřkovými oblastmi (I. Kolmašová)
10:45 – 11:00 České dozimetry ve vesmíru (O. Ploc)
11:00 – 11:20 přestávka na kávu
11:20 – 11:35 Nové přístroje pro kosmický výzkum - Comet Interceptor (J. Souček)
11:35 – 11:50 Detekce dopadů asteroidů na exoplanety (A. Knížek)
Část II: Nová témata a spolupráce
11:50 – 12:05 Výzkum sopečné činnosti napříč sluneční soustavou na GFÚ (P. Brož)
12:05 – 12:20 Pozorování Země (J. Sebera, J. Mullerová)
12:20 – 13:30 oběd, neformální diskuze
13:30 – 13:45 Pozemní pozorování vesmíru (S. Ehlerová)
13:45 – 14:00 Výzkum vibrací a problémů přenosu tepla v Ústavu termomechaniky AV ČR (I. Zolotarev, D. Gabriel)
14:00 – 14:15 Metrologie kmitočtu a času a aktivity ÚPT (J. Hrabina)
14:15 – 14:30 Gravitační vesmír – možnosti zapojení do mise LISA (G. Loukes Gerakopoulos, J. Svoboda)
14:30 – 14:45 PLATO a PLATOSPec - exoplanety (P. Kabáth)Výzkum sopečné činnosti napříč sluneční soustavou na GFÚ (P. Brož)
Část III: Prezentace průmyslových subjektů, závěrečná diskuze
14:45 – 15:00 SafeDX (J. Haták)
15:00 – 15:15 Elya & hardwarový příspěvek pro eXTP (L. Švéda)
15:15 – 15:30 Popularizační aktivity (P. Suchan)
15:30 – 16:00 Diskuze – cíle VP 16, aktivity na příští rok, spolupráce s průmyslem, státní sférou, univerzitami
16:00 Závěr

logo