Skupina relativistické astrofyziky

Historii relativistické astrofyziky můžeme v Praze vystopovat až k začátkům minulého století, kdy na pražské univerzitě působil Albert Einstein. V letech 1911–1912 zde jako profesor teoretické fyziky přednášel studentům a pracoval na základech budoucí obecné teorie relativity.

Díky novým teoretickým a observačním podnětům zaznamenává relativistická astrofyzika v posledním desetiletí rychlý rozvoj jak ve své matematické podobě, tak na poli astrofyzikálních a kosmologických aplikací: detekce gravitačních vln, pozorování černých děr, studium vlivu kosmologické konstanty, vysokoenergetická astročásticová fyzika aj. Zároveň se relativistická astrofyzika uplatňuje při technicky náročném určování přesných pozic ve sluneční soustavě a na Zemi metodami satelitní navigace. Naše skupina se podílí na výzkumu v uvedených oblastech a na výuce v rámci akreditovanych kurzů, především při výchově doktorských studentů v oboru fyziky.

Skupina relativistické astrofyziky se zabývá projevy silné gravitace, jež ovlivňuje kosmická tělesa a určuje vývoj vesmíru jako celku. Skupina se podílí především na teoretické interpretaci širokopásmových spektrálních měření záření kompaktních objektů. Účastníme se koordinovaných pozorování centra Galaxie velkými teleskopy Evropské jižní observatože v součinnosti s rentgenovými satelity a radioteleskopy. Naše dosavadní aktivity vedly k vývoji a uvedení do provozu metodiky a software pro statistickou analýzu relativistických efektů v rentgenových spektrech – tento postup je nyní používán i zahraničními skupinami. Práce probíhá ve spolupráci s mezinárodními týmy v Evropě (společné projekty se skupinami v Itálii, Německu, Polsku a Francii) a jinde ve světě. Vědeckému zaměření týmu odpovídají i pedagogické aktivity jeho členů. Působení v rámci mezinárodních výzkumných univerzit považujeme za prioritu přípravy budoucích kvalifikovaných vědců a techniků.

V budoucnosti hodláme dále rozšiřovat naši účast v programech satelitních a pozemských pozorování v rentgenovém, infračerveném a submilimetrovém oboru. Kromě probíhajících kosmických aktivit v oblasti rentgenové spektrometrie se hodláme podílet na nově navrhovaných polarimetrických měřeních koordinovaných Evropskou kosmickou agenturou (projekt ATHENA) a v rámci menších satelitních misí.